ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΨΑΛΜΟΙ 126:1-6

Audio Player:

Κατεβάστε το αρχείο ήχου σε μορφή mp3 – Δεξί κλικ αποθήκευση αρχείου ως…

ΨΑΛΜΟΙ 126:1-6
Ψαλ. 126:1 «Ωιδή των Αναβαθμών.» Ότε ο Κύριος επανέφερε τους αιχμαλώτους της Σιών, ήμεθα ως οι ονειρευόμενοι.
Ψαλ. 126:2 Τότε ενεπλήσθη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλλιάσεως· τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, Μεγαλεία έκαμε δι’ αυτούς ο Κύριος.
Ψαλ. 126:3 Μεγαλεία έκαμεν ο Κύριος δι’ ημάς· ενεπλήσθημεν χαράς.
Ψαλ. 126:4 Επίστρεψον, Κύριε, τους αιχμαλώτους ημών, ως τους χειμάρρους εν τω νότω.
Ψαλ. 126:5 Οι σπείροντες μετά δακρύων εν αγαλλιάσει θέλουσι θερίσει.
Ψαλ. 126:6 Όστις εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρον πολύτιμον, ούτος βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλλιάσει, βαστάζων τα χειρόβολα αυτού.