Εδάφιο Δευτέρας 11 Απριλίου 2016

Το μίσος διεγείρει έριδας· αλλ’ η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. – Παροιμίες 10:12