Εδάφιο Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου 2016

Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδίαν μου· εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου· – Ψαλμοί 139:23