Εδάφιο Δευτέρας 15 Αυγούστου 2016

Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης. – Ιησούς του Ναυή 1:9