Εδάφιο Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2016

Τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον; – Εκκλησιαστής 1:3