Εδάφιο Δευτέρας 19 Ιουνίου 2017

θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι’ εμέ, αλλά δι’ εαυτάς κλαίετε και διά τα τέκνα σας. – Λουκάς 23:28