Εδάφιο Δευτέρας 23 Ιανουαρίου 2017

Επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. – Ζαχαρίας 1:3