Εδάφιο Δευτέρας 23 Μαΐου 2016

Διά της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. – Ψαλμοί 73:24