Εδάφιο Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου 2018

Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν. – Β’ Τιμόθεο 1:14