Εδάφιο Δευτέρας 4 Ιουνίου

Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός υμών. – Αριθμοί 10:10