Εδάφιο Δευτέρας 5 Μαρτίου 2018

Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου· διά τούτο θέλω ελπίζει επ’ αυτόν. – Θρήνοι 3:24