Εδάφιο Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 2017

Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβή και πατήσει επί τα ύψη της γης. – Μιχαίας 1:3