Εδάφιο Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016

Υπάγετε· ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως αρνία εν μέσω λύκων. – Λουκάς 10:3