Εδάφιο Κυριακής 15 Απριλίου 2018

Να ήναι τις προσωπολήπτης, δεν είναι καλόν· διότι ο τοιούτος άνθρωπος δι’ εν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. – Παροιμίες 28:21