Εδάφιο Κυριακής 18 Ιουνίου 2017

Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών, τω όρει τω αγίω μου· – Ιωήλ 3:17