Εδάφιο Κυριακής 20 Μαρτίου 2016

αλλ’ είναι Θεός εν τω ουρανώ, όστις αποκαλύπτει μυστήρια – Δανιήλ 2:28