Εδάφιο Κυριακής 22 Απριλίου 2018

Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. – Α’ Ιωάννου 1:8