Εδάφιο Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2017

Και εάν η ζύμη ήναι αγία, είναι και το φύραμα· και εάν η ρίζα ήναι αγία, είναι και οι κλάδοι. – Ρωμαίους 11:16