Εδάφιο Κυριακής 23 Ιουλίου 2017

Υιέ ανθρώπου, πάντας τους λόγους μου, τους οποίους θέλω λαλήσει προς σε, λάβε εν τη καρδία σου και άκουσον με τα ώτα σου. – Ιεζεκιήλ 3:10