Εδάφιο Κυριακής 25 Ιουνίου 2017

Υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον τον Θεόν σας· – Έξοδος 10:8