Εδάφιο Κυριακής 25 Ιουνίου 2017

Επειδή καθ’ ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους. – Εβραίους 2:18