Εδάφιο Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2018

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. – Αποκάλυψη 1:9