Εδάφιο Κυριακής 27 Δεκεμβρίου 2015

και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών. – Α’ Πέτρου 5:7