Εδάφιο Κυριακής 29 Μαΐου 2016

Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. – Ρωμαίους 6:23