Εδάφιο Κυριακής 3 Ιουλίου 2016

Λύχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμυχα της καρδίας. – Παροιμίες 20:17