Εδάφιο Κυριακής 7 Αυγούστου 2016

ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή. – Ματθαίος 10:22