Εδάφιο Κυριακή 3 Απριλίου 2016

Όστις δεν είναι μετ’ εμού είναι κατ’ εμού, και όστις δεν συνάγει μετ’ εμού σκορπίζει. – Λουκάς 11:23