Εδάφιο Πέμπτης 1 Μαρτίου 2018

Αλλ’ εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου· και άλλον θεόν πλην εμού δεν θέλεις γνωρίσει· διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού – Ωσηέ 13:4