Εδάφιο Πέμπτης 11 Αυγούστου 2016

Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. – Μάρκος 9:23