Εδάφιο Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2015

και εάν σε κράξη, θέλεις ειπεί, Λάλησον, Κύριε· διότι ο δούλός σου ακούει. – Α’ Σαμουήλ 3:9