Εδάφιο Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2017

Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρόν σου θέλει διαμερισθή εν τω μέσω σου. Ζαχαρίας 14:1