Εδάφιο Πέμπτης 14 Απριλίου 2016

Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, διά να μη μικροψυχώσιν. – Κολοσσαείς 3:21