Εδάφιο Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσεχε, μη στραφής προς την ανομίαν· διότι συ προέκρινας τούτο μάλλον παρά την θλίψιν. – Ιώβ 36:21