Εδάφιο Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου 2017

Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος – Αποκάλυψη 1:11