Εδάφιο Πέμπτης 18 Αυγούστου 2016

Αλλ’ όστις καυχάται, εν Κυρίω ας καυχάται· – Β’ Κορινθίους 10:17