Εδάφιο Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου 2016

διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· – Β’ Κορινθίους 10:4