Εδάφιο Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2017

Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε διά του δακτύλου εις την γην. – Ιωάννης 8:6