Εδάφιο Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2017

Ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξεία· αλλά τις δύναται να σταθή έμπροσθεν της ζηλοτυπίας; – Παροιμίες 27:4