Εδάφιο Πέμπτης 20 Ιουλίου 2017

Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· – Λουκάς 1:35