Εδάφιο Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου 2017

Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. – Ησαΐας 40:1