Εδάφιο Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 2016

ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει; – Αριθμοί 23:19