Εδάφιο Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου 2016

Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς εις τους πεποιθότας επ’ αυτόν. – Παροιμίες 30:5