Εδάφιο Πέμπτης 22 Ιουνίου 2017

Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. – Ψαλμοί 51:1