Εδάφιο Πέμπτης 22 Μαρτίου 2018

Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος; – Β’ Κορινθίους 6:14