Εδάφιο Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου 2017

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. – Αποκάλυψη 1:8