Εδάφιο Πέμπτης 24 Μαρτίου 2016

και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, και θέλεις με δοξάσει. – Ψαλμοί 50:15