Εδάφιο Πέμπτης 27 Ιουλίου 2017

Εσμικρύνθη ποσώς η χειρ μου, ώστε να μη δύναται να λυτρώση; – Ησαΐας 50:3