Εδάφιο Πέμπτης 27 Οκτωβρίου 2016

Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:15