Εδάφιο Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2016

Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών, τω όρει τω αγίω μου· τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι αγία και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι’ αυτής πλέον. – Ιωήλ 3:17