Εδάφιο Πέμπτης 4 Αυγούστου 2016

πλάτυνον το στόμα σου, και θέλω γεμίσει αυτό. – Ψαλμοί 81:10